Skip to main content.

This page’s menu:

Structura și Organizarea Calculatoarelor

Prelegeri

Cap 1: Reprezentarea Numerelor cu Semn

Cap 2: Adunarea Numerelor Binare fără Semn

Cap 3: Adunarea și Scăderea Numerelor Binare cu Semn

Cap 4: Organizarea Calculatoarelor - Noțiuni Fundamentale

Cap 5: Arhitectura și Organizarea Procesoarelor MIPS

Cap 6: Structura Simplificată a unui Procesor MIPS

Cap 7: Structura unui Procesor MIPS Pipeline

Cap 8: Ierarhia memoriei

Titular disciplină - Ş.l. dr. ing. Lucian Bărbulescu
asist. dr. ing. Sorin Ilie