Skip to main content.

This page’s menu:

Protocoale de Comunicaţie

Prelegeri

Curs 1: Introducere

Curs 2: Medii de comunicatie

Curs 3: Date si Semnale

Curs 4: Surse de corupere a semnalelor

Curs 5: Scheme de codificare a datelor si moduri de transmisie

Curs 6: Protocoale la nivelul legăturii de date 1

Curs 7: Protocoale la nivelul legăturii de date 2

Curs 8: Standarde în comunicația serială

Curs 9: Universal Serial Bus

Suport curs

Suport curs

Titular disciplină - Ş.l. dr. ing. Lucian-Florentin Bărbulescu
drd. ing. Mihaela Ilie