Skip to main content.

This page’s menu:

Arhitectura Calculatoarelor

- Curs -
      anul IIC + III C

Curs 1: Reprezentarea numerelor negative în calculatoarele digitale

Curs 2: Forme de reprezentare a informaţiei în calculatoarele digitale (partea I)

Curs 3: Forme de reprezentare a informaţiei în calculatoarele digitale (partea a II-a)

Curs 4: Concepte fundamentale privind arhitectura calculatoarelor (partea I)

Curs 5: Concepte fundamentale privind arhitectura calculatoarelor (partea a II-a)

Curs 6: Calculatorul elementar didactic

Curs 7: Tehnici de adresare a memoriei

Curs 8: Organizarea ierarhică a sistemelor de calcul

Curs 9: Structuri de interconectare. Criterii de clasificarea a calculatoarelor

Curs 10: Nivelul limbajului cod maşină

Curs 11: Stiva

- Platformă de laborator -

Laborator 1: Conversii ale numerelor în baze fundamentale. Coduri speciale pentru reprezentarea numerelor negative.

Laborator 2: Reprezentarea numerelor în FXP şi FLP

Laborator 3: Instrucţiuni ale CED

Laborator 4: Tehnici de adresare a memoriei

Laborator 5: Instrucţiuni cod maşină I8080
                  Catalog I8080 pag1
                  Catalog I8080 pag2

Laborator 6: Aplicaţii cu stiva

- Examen -

Situatia studentilor la laborator - An II CR/CE (10204a si 10206a).
Titular disciplină - Conf. dr. ing. Dan Mancaş
S.l. dr. ing. Eugen Dumitraşcu
Asist. ing. Adrian Neaţu
Obs: Pentru a deschide fisierele PDF, trebuie instalat Adobe Acrobat Reader v.7 (download Adobe home page)