Skip to main content.

This page’s menu:

Microprocessors and microcontrollers / Microprocesoare si microcontrolere


Laboratoarele se vor desfasura in sala H1, etaj 3, cladirea veche.

Laboratoarele sunt obligatorii. La sfarsitul semestrului nu se pot recupera decat maxim 2 laboratoare. Doar cei care au efectuat toate laboratoarele sunt admisi la examen.

Vor exista notari la laboratoare, nota de la acestea reprezentand 30% din nota finala.

- Platformă de laborator -
      anul IV C+CE

laborator Ceas
DocumentatieTitular disciplină - Ş.l. Ing. Ioan Lemeni
Prep. Ing. Dan Tuşaliu