Skip to main content.

This page’s menu:

Data Communication

- Laboratory platform -
      IIIrd year, CE

- Laboratory organisation -1. Laboratoarele se vor desfasura in sala S1, etaj 3, cladirea veche.
2. Laboratoarele sunt obligatorii. La sfarsitul semestrului nu se pot recupera decat maxim 2 laboratoare (in ultimele 2 saptamani de scoala).
3. Nota primita la evaluarea activitatii studentului din timpul semestrului va intra in calculul notei finale cu pondere de 30% din nota finala.
4. Pentru a putea intra in examinarea finala din sesiune este obligatorie obtinerea notei 5 la evaluarea din timpul semestrului.

- Laboratory 2009_2010 -


Lab Details
UART details
Practical Application details


- Laboratory presence and grades 2008_2009 -

1) 10306 - 10306 A - laboratory status - updated
2) 10307 - 10307 A/B - laboratory status - updated

- Written examination grades -

10306+10307 - uploaded
Discipline titular - Conf. Dr. Ing. Dan Mancas
Asist. Drd. Ing. Dan Tusaliu