Skip to main content.

This page’s menu:

Computer Network Management


1. Laboratoarele se vor desfasura in sala S1, etaj 3, cladirea veche.
2. Laboratoarele sunt obligatorii. La sfarsitul semestrului nu se pot recupera decat maxim 2 laboratoare (in ultimele 2 saptamani de scoala).
3. Nota primita la evaluarea activitatii studentului din timpul semestrului va intra in calculul notei finale cu pondere de 30% din nota finala.
4. Pentru a putea intra in examinarea finala din sesiune este obligatorie obtinerea notei 5 la evaluarea din timpul semestrului.

- Platformă de laborator -
      anul V CE

Laborator1
Laborator2
Laborator3&4
Laborator5
Laborator6&7
Laborator8
Laborator9&10
Laborator11
Test- Rezultate Examen -

Titular disciplină - Conf. Dr. Ing. Dan Mancas
Asist. Ing. Dan Tuşaliu