Skip to main content.

This page’s menu:

Arhitectura Calculatoarelor

- Platformă de laborator -
      anul II Calculatoare
     


1. Introducere  
2. Conversii ale numerelor Ón baze fundamentale  
3. Coduri binar zecimale prezentare
4. Reprezentarea numerelor in FXP problems
5. Reprezentarea numerelor in FLP probleme
6. Particularitati de reprezentare a numerelor in virgula mobila la diverse familii de calculatoare prezentare
7. Calculatorul Elementar Didactic (CED) - tipuri de instructiuni prezentare
8. Tehnici de adresare a memoriei prezentare
9. Tehnici de adresare a memoriei probleme rezolvate
10. Instructiuni ale microprocesorului I8080 prezentare | prezentare
11. Instructiuni ale microprocesorului I8080 probleme | probleme rezolvate
12. Recuperari  
13. Recuperari  
14. Evaluare activitate laborator  

- Examen -


Examinarea este orala, studentii trebuie sa traga un bilet pe care se regasesc 2 subiecte teoretice si o problema. Se acorda o perioada initiala de gandire de 15 minute, apoi se prezinta un prim subiect din cele 2 teoretice. Apoi se continua cu al doilea subiect teoretic ramas. Dupa prezentarea celor doua subiecte teoretice (minim nota 5 la fiecare din cele 2 subiecte), se trece la rezolvarea problemei (nota minima este de asemenea 5). Din cele 3 note se calculateaza o medie a examenului care in proportie de 70% va forma nota finala; 30%: media notelor obtinute la laborator.

- Noutăţi -


Situatia finala este disponibila. Nota minima de promovare a laboratorului este 4,50.

- Note laborator -

1) 10203/10204 - situatie laborator pentru 10203/10204 - actualizat 08.02.2013
Titular disciplină - Conf. Dr. Ing. Dan Mancaş
Asist. Ing. Adrian Neaţu