Skip to main content.

This page’s menu:

Sisteme de Calcul in Timp Real

- Platforma laborator -
      anul IV, CR
     


1. Prezentarea laboratorului, protectia muncii (S1, 2011)  
2. Prezentarea sistemelor de achizitie date ADA 2100/3100 (S2, 2012)   surse
3. Prezentarea sistemului de achizitie de date si control tip PC104 (S3, 2012) cerinţe |
4. Programarea dispozitivelor in aplicatiile TR - utilizarea resurselor CPU (S4, 2012) cerinţe | surse
5. Programarea dispozitivelor in aplicatiile TR - contoare/periodizatoare (S5, 2012) cerinţe | surse
6. Programarea dispozitivelor in aplicatiile TR - subsistemul de intrari analogice (S6, 2012) cerinţe | surse
7. Programarea dispozitivelor in aplicatiile TR - subsistemul de iesiri analogice (S7, 2012) cerinţe | surse
8. Programarea dispozitivelor in aplicatiile TR - subsistemul de intrari/iesiri numerice (S8, 2012) cerinţe | surse
9. Alocarea temelor de casa (S9, 2011)  
10. Elaborarea si testarea programelor la tema de casa (S10, 2012)  
11. Elaborarea si testarea programelor la tema de casa (S11, 2012)  
12. Elaborarea si testarea programelor la tema de casa (S12, 2012)  
13. Recuperari lucrari laborator (S13, 2013)  
14. Evaluare finala - tema de casa, intrebari, activitatea in cursul semestrului (S14, 2013)  
  Materiale comune: manuale utilizare PC104 | manuale utilizare ADA 2100/3100 | foi de catalog

- Organizarea si desfasurarea laboratorului -


0. Informatii detaliate despre organizarea activitatii

1. Prezenta obligatorie la laborator.
2. Sustinerea obligatorie a temei de casa.
3. Studentii vor primi documentatia pentru lucrarea de laborator cu cel putin o saptamana inainte, avand obligatia de a o studia. In prima ora de laborator vor fi clarificate eventualele nelamuriri si se vor studia exemplele de probleme rezolvate iar in ora a doua studentii vor rezolva problemele propuse.
4. In saptamana 9 (26 nov - 30 nov 2012) fiecare student va primi o tema de casa, constand in elaborarea unui program de achizitie de date si control, utilizand platformele de la laborator. Daca sunt probleme mai complexe care presupun crearea de echipe, numarul studentilor dintr-o echipa nu poate fi mai mare de 2.
5. Elaborarea si testarea programelor la tema de casa se va putea face in saptamanile 10, 11, 12 ( 3-21 dec 2012) si 13 (14-18 ian 2013) in timpul orelor de laborator.
6. Recuperarea lucrarilor de laborator restante: saptamana 13 (14-18 ian 2013); cei care nu au lucrari restante vor folosi timpul pentru testarea temelor de casa.
7. Evaluarea activitatii din timpul semestrului:
- In saptamana 14 (21-25 ianuarie 2013), in cadrul ultimei sedinte de laborator.
- Participa numai studentii care au efectuat toate lucrarile de laborator.
- Fiecare student va prezenta aplicatia realizata la tema de casa si va raspunde la intrebarile legate de continutul acesteia.
- Instructorul va da o nota care va tine cont de indeplinirea cerintelor la tema de casa, de raspunsurile la intrebari si de activitatea la laborator pe parcursul semestrului.
- Nota primita la evaluarea activitatii studentului din timpul semestrului trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5, pentru ca acesta sa poata fi admis sa participe la examen indiferent de sesiunea in care se prezinta.
- Nota primita la evaluarea activitatii studentului din timpul semestrului va intra in calculul notei finale la examen cu pondere de maxim 2.5 puncte.

- Note laborator -

1) 10403/10404 - laboratory status for students belonging to 10403/10404 - updated 08.02.2013
Titular disciplina - Conf. Dr. Ing. Constantin Patrascu
Asist. Ing. Adrian Neaţu - Asist. Ing. Dan Ovidiu Andrei