Skip to main content.
©2005-2008 C.I.C.C.
[EN] [RO]

This page’s menu:

În pagină:
• Date personale                     
• Activitate didactică               
• Activitate ştiinţifică               
• Alte activităţi                        
• Publicaţii                               
• Contact                                

asist. univ. drd. Adrian Gabriel Neaţu

Date personale

STUDII
- Doctorand, Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, 2010 - prezent
- Master, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electromecanică, Secţia Ingineria şi Managementul Calităţii şi Mediului, 2006
- Inginer, Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Secţia Computer Systems and Communications, 2004
- Colegiul Naţional "CAROL I", clasa bilingvă franceză, Craiova, 1999

Activitate didactică

Laboratoare
Digital Systems Design / Proiectarea Sistemelor Digitale
Real Time Computing Systems / Sisteme de Calcul în Timp Real
Computer Architecture / Arhitectura Calculatoarelor
Teme proiect diplomă
2012-2013
Adrian NEATU
Orar sem I

Activitate ştiinţifică

Domenii de interes
Reţele
Limbaje de programare
Sisteme de calcul
e-Learning
Burse şi mobilităţi externe
Universitaet der Bundeswehr Muenchen, 2002, Erasmus Socrates
Universitaet der Bundeswehr Muenchen, 2003, DAAD
Contracte de cercetare
"ViReC e-Initiative" - University Virtual Resource Centre based on a Distributed Learning Environment, Director proiect: Oleg CERNIAN, MINERVA 2002
"ARIEL" - Analysing and Reporting on the Implementation of e-learning in Europe, Director proiect: Ileana HAMBURG, eLearning initiative, 2004
Optimizarea alocării resurselor în reţele mobile sau cu topologie variabilă, în condiţiile unui trafic de tip multimedia, Director proiect: Dan MANCAS, CNCSIS 2006

Alte activităţi

Instructor CISCO - Academia locală Universitatea din Craiova
Fundamentals of Java Programming
Fundamentals of Wireless LANs

Publicaţii

Curriculum Vitae
Lucrări ştiinţifice

Contact

E-mail:
Telefon: 4 0251 435724, int. 169
Cabinet: 13