Skip to main content.

This page’s menu:

Testarea Sistemelor de Calcul si a Retelelor

- Curs -
      anul III C

Cap. 1: Calitatea

Cap. 2: Caracteristici ale Calitatii Software

Cap. 3: Introducere in Testarea Software

Cap. 4: Nivele de Testare

Cap. 5: Testarea Black Box

Cap. 6: Testarea White Box

Titular disciplină - Conf. Dr. Ing. Augustin-Iulian Ionescu
Ş.l. Dr. Ing. Nicolae-Iulian Enescu