Skip to main content.

This page’s menu:

Proiectarea Bazelor de Date

- Curs -
      anul III C

Cap. 1: Baze de Date si Sisteme Informatice

Cap. 2: Ciclul de Viata al unui Proiect

Cap. 3: Modelarea Conceptuala

Cap. 4: Transformarea Modelului ERE in Model Relational

Titular disciplină - Conf. Dr. Ing. Augustin-Iulian Ionescu