Skip to main content.

This page’s menu:

Listă lucrări
1. A. Câmpeanu, A. I. Ionescu, T. Cîmpeanu - Comparative Accounting for Magnetic Saturation in Induction Machine Models - Procedings of the 4th International Symposyum on Advanced Electromechanical Motion Systems, Bologna, Italia 2001, pag. 31-36

2. Ionescu Augustin-Iulian, Dumitraşcu Eugen, Enescu Nicolae-Iulian THE CONCEPTUAL MODELS OF DATABASES (I) Analele Universităţii Craiova, anul 25, Nr 25, 2001 pag 131/137.

3. A. Câmpeanu, T. Cîmpeanu, A. Ionescu - Modeling and Simulation of Induction Motors taking into Account the saturation Effect using mixed Conditions of Current and Flux Linkage as State Variables - PCIM 2002, Nurenberg, Germania

4. A. Câmpeanu, M. Busuioc, A. I. Ionescu - Recurrence Relations in the Nonlinear Models of the Saturated AC Machines - Proceedings of ICATE 2002, Craiova

5. A. Câmpeanu, A.I. Ionescu, T. Cîmpeanu - Numerical treatment of some complex dynamic processes of saturated induction machine - The 11-th National Conference on Electrical Drives, CNAE'2002 Galaţi

6. Augustin-Iulian Ionescu, Eugen Dumitraşcu -Database Quality- Some Problems, Proceeding of the 7th International Conference on Developement and Application Systems, Suceava 27-29 mai 2004, pag. 441/446.

7. A. Câmpeanu, I. Vlad, A. Ionescu, S. Enache - Establisement of Electrical Machines Optimum Constructive dimensions, ELECTROMOTION Conference 2003, Marrakech, Maroc

8. Augustin-Iulian Ionescu, Eugen Dumitraşcu -The Information Quality- Some Considerations, SINTES 11, Vol II, Craiova 23-24 oct. 2003, pag. 417/420

9. M.I. Mihaiu, Gh. Marian, O. Cernian, A. Ionescu - THE DEVELOPMENT OF A TESTING AND CERTIFICATION "ON-LINE" SITE - Analele Universităţii din Craiova, anul 26, Nr. 26, vol. II 2002, pag. 160/170

10. N.I. Enescu, E. Dumitraşcu, A.I. Ionescu, Gh. Marian - THE JDBC UTILIZATION IN JAVA DESIGNING APPLICATIONS FOR DATABASES - Analele Universităţii din Craiova, anul 26, Nr. 26, vol. II 2002, pag. 104/113

11. Burdescu Dan, Ionescu Augustin-Iulian, Stanescu Liana îndrumar de laborator pentru baze de date Access Editura Universităţii, Craiova, 2003

12. Ionescu Augustin-Iulian - Noi metode de organizare a colecţiilor de date în intreprinderi - revista Else Craiova, 2004 prezentată în seminarul secţiei de calculatoare

13. Augustin-Iulian Ionescu - Database Quality- An Overview Analele Universităţii Craiova 2004

14. Gheorghe Marian coordonator,…Ionescu Augustin Iulian … - Modele de grile pentru examenele de diplomă şi absolvire – Universitatea din Craiova, 2004

15. Burdescu Dan, Ionescu Augustin-Iulian, Stanescu Liana Curs baze de date Editura Universităţii, Craiova, 2004

16. Ionescu Augustin-Iulian – Ghid Pentru lucrări de laborator la baze de date –Introducere în T-SQL – Reprografia universităţii, Craiova, 2004, 150 pagini

17. Ionescu Augustin-Iulian – Ghid Pentru lucrări de laborator la baze de date –Proceduri stocate în T-SQL – Reprografia universităţii, Craiova, 2004, 120 pagini

18. Ionescu Augustin-Iulian, Lemeni Ioan, Cernian Oleg, Ghid de laborator. Platforma XUCV; Aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2005

19. Augustin-Iulian Ionescu, Gheorghe Marian, Mircea Mihaiu - The Architecture Of The On Line Training System Htp-Olt – Proceedings SINTES 12 octombrie 20-22 Editura Universitaria, Craiova 2005

20. Ionescu Augustin-Iulian - Bazele proiectării logice a calculatoarelor –note de curs- volumul I, Reprografia universităţii, Craiova, 2005, 180 pagini
Conf. dr. ing. Augustin-Iulian Ionescu