Skip to main content.
©2005-2011 C.I.C.C.
[EN] [RO]

This page’s menu:

conf. dr. ing. Augustin-Iulian Ionescu

Date personale

STUDII
Doctor inginer, Specialitatea Inginerie Electrica, Universitatea din Craiova, 2006
Inginer, Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica, sectia automatica 1976
Liceul "Fratii Buzesti", Craiova 1971

Activitate didactica

Cursuri

Bazele Proiectarii Logice a Calculatoarelor
Proiectarea Sistemelor Digitale
Structura si Organizarea Calculatoarelor
Proiectarea Bazelor de Date
Testarea Sistemelor de Calcul si al Retelelor

Activitate stiintifica

Domenii de interes
Modelare conceptuala si logica a bazelor de date
Proiectarea sistemelor numerice
Arhitectura si managementul sistemelor informatice
Contracte de cercetare
VIREC e-Initiative No. 101424-CP-1-2002-RO-MINERVA-M: Coordonarea realizarii lucrarilor de laborator si editarea a 3 capitole de curs pentru disciplina “Databases”.
Grant cercetare – CNCSIS cod 94/2005 tema 1 contract 37661/14.03.2005 HIPERPROC: tehnici hipermedia pentru reprezentarea bazata pe cunostinte a proceselor organizationale
Burse si mobilitati externe
Universitatea Tehnica Pireu, 1995
Fachhochschule Regensburg, Germania, 1996

Publicatii

Lucrari stiintifice
Carti - manuale

Contact

E-mail: Augustin.Ionescu@cs.ucv.ro, iai1000@gmail.com
Telefon: 4 0251 435724, int. 155
Cabinet: 305