Skip to main content.

This page’s menu:

ARIEL

- Organizare -


Proiectul ARIEL este un proiect internaţional dezvoltat în parteneriat de următoarele instituţii europene:

Institutul de cercetare pentru tehnologie şi forţă de muncă (IAT, Germania)
Sarcini specifice: Coordonarea generală a proiectului, cercetare şi analiza focalizată pe regiunile Europei Occidentale (Franţa, Belgia, Olanda, Germania).
Competenţe importante: E-learning pentru grupuri ţintă, determinarea necesităţilor de training, utilizarea profesională a sistemelor de calcul în IMM-uri, precum şi aspecte organizatorice şi calitative în IMM-uri.

Veb Consult Srl (VEB, Italia)
Sarcini specifice: Cercetare şi analiză focalizată pe regiunile sudice ale Europei (de exemplu Spania, Italia, Grecia).
Competente importante: Concepte pedagogice in training vocational, dezvoltarea de resurse umane, sector turistic, consultanta pentru IMM-uri.

Centrul de cercetare pentru educaţie multimedia, Universitatea din Limerick (Irlanda)
Sarcini specifice: Cercetare şi analiză focalizată pe regiunile Europei de nord-vest (de exemplu Scandinavia, Marea Britanie, Irlanda).
Competenţe importante: Ştiinţa Calculatoarelor, Baze de date, Conţinut reutilizabil, organizare de training în IMM-uri.

Universitatea din Györ (Ungaria)
Sarcini specifice: Cercetare şi analiză focalizată în zona Ungariei şi a altor ţari candidate.
Competenţe importante: Învăţământ la distanţă, IMM-uri în cadrul economiilor în tranziţie.

Universitatea din Craiova (Romania)
Sarcini specifice: Cercetare şi analiză focalizată în Romania şi Bulgaria.
Competenţe importante: Învăţământ la distanţă, Dezvoltarea de reţele de calculatoare, IMM-uri în cadrul economiilor în tranziţie.