Skip to main content.

This page’s menu:

ARIEL

- Obiective -


ARIEL este un proiect internaţional finanţat de către Comisia Europeană in cadrul iniţiativei sale de eLearning.
Proiectul investighează oferta de e-learning pentru întreprinderile mici şi mijlocii atât din punctul de vedere al abordării didactice, precum şi al beneficiilor şi ariilor de aplicare. O altă temă este evaluarea impactului diverselor programe europene asupra invăţământul electronic.
Bazându-se pe aceste analize, proiectul ARIEL va construi scenarii legate de dezvoltarea viitoare a e-learning-ului în Europa. O parte importantă a activităţilor proiectului o constituie diseminarea rezultatelor către IMM-uri, furnizori de educaţie, agenţii de dezvoltare economică regională şi actori politici în ţarile implicate. În acest scop, în cadrul proiectului se va pune la punct un site web în mai multe limbi.