Skip to main content.
©2005-2008 C.I.C.C.
[EN] [RO]

This page’s menu:

Plan de invatamant


Programul de studiu de master acreditat : Ingineria Calculatoarelor si Comunicatiilor
Directia de aprofundare: Masterat
Forma de invatamant: Zi

Anul I - sem 1


Tehnologii avansate în baze de date
Securitatea şi protectia datelor
Testarea şi asigurarea calităţii
Tehnologii pentru servicii web
Tehnologii wireless şi retele mobile

Anul I - sem 2


Arhitecturi avansate pentru sisteme de calcul
Comunicaţii de date bazate pe calitatea serviciilor
Modelarea şi simularea sistemelor
Sisteme numerice pentru conducerea proceselor industriale
Sisteme Grid

Anul II - sem 3


Aplicaţii pentru structuri Grid
Arhitecturi orientate spre servicii
Sisteme informatice critice
Auditul sistemelor informatice
Sisteme informatice economice

Anul II - sem 4


Practică disertatie (Practica se face comasat. Numar ore practică: 25 ore/săpt.x10săpt=250 ore)
Lucrare disertatie