Skip to main content.
©2005-2008 C.I.C.C.
[EN] [RO]

This page’s menu:

Planificare

Examenul de disertatie sesiunea IUNIE 2012 va avea loc in perioada 18-19 iunie de la ora 0800

Conducerea departamentului propune candidatilor sa utilizeze pentru redactarea propriilor proiecte de disertatie un model unic la nivelul facultatii (acesta poate fi descarcat deaici).

Lucrarile trebuie sa aiba anexate:
- Formularul completat cu referatul lucrarii (Anexa1 - Referat Conducator)
- Formularul completat cu tema lucrarii (Anexa2 - Tema)
- Declaratia de originalitate (Declaratie de originalitate a lucrarii)


Pentru sustinerea licentei fiecare student trebuie:
- sa depuna o cerere de inscriere la secretariatul facultatii
- sa depuna proiectul de diploma la sala 308 (ora 10 este recomandata)- data limita 11.06.2012
- sa treaca pe o lista: numele si prenumele, tema, profesorul coordonator
- sa trimita un mail la adresa Adrian.Neatu@cs.ucv.ro cu numele si prenumele, tema, profesorul coordonator
- programarea studentilor se va face in ordine STRICT alfabetica

Planificarea studentilor pentru sustinerea lucrarii de disertatie

Pentru intrebari sau neclaritati va puteti adresa secretarului de comisie

PRESEDINTE DE COMISIE: Conf. Dr.ing. Dan Mancas
MEMBRI:
Conf. Dr.ing. Augustin Ionescu
S.l. Dr.ing. Eugen Dumitrascu
S.l. Dr.ing. Nicolae Enescu
SECRETAR COMISIE: Asist. ing. Adrian Neatu