Skip to main content.
©2005-2008 C.I.C.C.
[EN] [RO]

This page’s menu:

Planificare

Examenul de diploma pentru forma non-BOLOGNA, sesiunea Februarie, va avea loc in perioada 7-9.02.2011 (7.02.2011 ora 8:00 proba scrisa-grila si pe 9.02.2011 ora 8:00 sustinerea lucrarii de licenta).

Fiecare student va trebui sa depuna cererea de sustinere a licentei, la secretariatul facultatii in perioada 25-28.01.2011.

Depunerea proiectului

Discipline

Materiile pentru Proba 1: "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" sunt urmatoarele:

NrDenumirea materiei Semestrul
1.Programarea calculatoarelor 2
2.Structuri de date si algoritmi 3
3.Bazele logice ale proiectarii calculatoarelor4 si 5
4.Programarea orientata pe obiecte 5
5.Arhitectura calculatoarelor 5
6.Organizarea calculatoarelor 6
7.Comunicatii de date 6
8.Programarea in limbaj de asamblare 6
9.Sisteme de operare 7
10.Baze de date 7
11.Retele de calculatoare 7
12.Sisteme de calcul in timp real 8
13.Proiectarea sistemelor de operare 8
14.Proiectarea bazelor de date 8
15.Dezvoltarea de aplicatii in retele8
16.Administrarea retelelor 9

Planificare

Planificare

Informatii privind inscrierea, calendarul de desfasurare, continutul Probei 1: "Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate" si tipurile de grile vor fi afisate pe site-ul: http://www.cs.ucv.ro

Pentru intrebari sau neclaritati va puteti adresa secretarului de comisie Dan Tusaliu la adresa: dan.tusaliu@cs.ucv.ro

PRESEDINTE DE COMISIE: Prof.Dr.ing. Gheorghe Marian
MEMBRII:
Prof.Dr.ing. Marin Lungu
Conf.Dr.ing. Dan Mancas
Conf.Dr.ing. Augustin Ionescu
Conf.Dr.ing. Constantin Patrascu
Sl.Dr.ing. Mircea Grosu
SECRETAR COMISIE: Asist.ing. Dan Tusaliu

Planificare proiecte diploma

Planificarea studentilor